อาจารย์ โอเว่น สอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

เรียนภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
สอนสดผ่าน ZOOM โดย อาจารย์ อนาวิน (อาจารย์โอเว่น)
#ความสำเร็จเป็นของท่านแต่ความสุขที่ได้สอนเป็นของเรา #อาจารย์อนาวิน #อาจารย์โอเว่น

ประวัติการทำงานและการสอน

ประสบการณ์การเป็น อาจารย์สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในสถาบันกวดวิชา สอดสด สอนเดี่ยว สอนกลุ่มเล็ก หรือ กลุ่มใหญ่ และ ฟรีแลนซ์มากกว่า 5 ปี

ผู้ก่อตั้ง และผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ที่เพจและกลุ่มการศึกษา Facebook : เรียนจีน อังกฤษ 中文 – 英语

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ปริญญาตรี: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิชาโทภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.76)

อดีตนักศึกษาทุน (ทุนเต็มจำนวน 100%) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรการเรียนการสอน “คอร์สภาษาดีอนาคตดี” กับอาจารย์โอเว่น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน กับอาจารย์ อนาวิน (อาจารย์ โอเว่น) มาแล้ว!
รับสอนเป็นแบบเรียนเดี่ยว กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ ผ่านช่องทางโปรแกรม ZOOM

คอร์สภาษาดีอนาคตดี “วิชาภาษาอังกฤษ”

สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-ระดับมหาวิทยาลัย (ติวภาษาอังกฤษครบทุกสาระ ฟัง พูด อ่าน เขียน) คอร์สเพิ่มเกรด คอร์สติวสอบ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ หรือ เตรียมตัวสำหรับการทำงานในสายอาชีพ รวมถึง คอร์สการเขียนอีเมล และ คอร์สพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คอร์สภาษาดีอนาคตดี “วิชาภาษาอังกฤษ”

1. คอร์สเร่งรัดสรุปทุกเนื้อหา ป.1-6
2. คอร์สติวสอบ O-NET ป.6
3. คอร์สติวสอบเข้า ม.1
4. คอร์สเร่งรัดสรุปทุกเนื้อหา ม.1-3
5. คอร์สติวสอบ O-NET ม.3 (คอร์สยอดฮิต)
6. คอร์สติวสอบเข้า ม.4 (คอร์สยอดฮิต)
7. คอร์สเร่งรัดสรุปทุกเนื้อหา ม.4-6 (คอร์สยอดฮิต)
8. คอร์สติวสอบ O-NET ม.6 (คอร์สยอดฮิต)
9. คอร์สติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้น ม.6 (คอร์สยอดฮิต)
10. คอร์สการออกเสียงภาษาอังกฤษ (คอร์สยอดฮิต)
*** เรียนแค่ 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง ราคา 5,000 บาท ***
11. คอร์สติวโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเข้มข้น
12. คอร์สติวการเขียน Email (คอร์สยอดฮิต)
*** เรียนแค่ 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง รับส่วนลดทันที 10% ราคาจาก 10,000 บาท เหลือเพียง 9,000 บาทเท่านั้น ปล. มีงานเขียนทุกครั้งที่เรียน ***
13. คอร์สเตรียมตัวสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษสำหรับสายงาน (คอร์สยอดฮิต)
*** เรียนแค่ 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง ราคา 5,000 บาท ***

คอร์สภาษาดีอนาคตดี “วิชาภาษาจีน”

คอร์สปูพื้นฐานทั่วไปสำหรับทุกวัย คอร์สสรุปเนื้อหาศิลป์จีน ม.4-6 คอร์สติวสอบ HSK 1 – HSK 3 สำหรับทุกวัย และคอร์สสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน สำหรับทุกวัย

คอร์สภาษาดีอนาคตดี “วิชาภาษาจีน”

1. คอร์สปูพื้นฐานทั่วไปสำหรับทุกวัย (คอร์สยอดฮิต)
2. คอร์สสรุปเนื้อหาศิลป์จีน ม.4-6
3. คอร์สติวสอบ HSK 1 สำหรับทุกวัย (คอร์สยอดฮิต)
*** เรียนแค่ 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง ราคา 5,000 บาท ***
4. คอร์สติวสอบ HSK 2 สำหรับทุกวัย (คอร์สยอดฮิต)
*** เรียนแค่ 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง ราคา 5,000 บาท ***
5. คอร์สติวสอบ HSK 3 สำหรับทุกวัย (คอร์สยอดฮิต)
*** เรียนแค่ 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง ราคา 5,000 บาท ***
6. คอร์สสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน สำหรับทุกวัย
7. คอร์สตะลุยแกรมม่าภาษาจีน
8. คอร์สสำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-จีน
*** ทุกคอร์สที่เรียน (ฟรี เอกสารประกอบการเรียน เป็นไฟล์ PDF) หมดเลยครับ ***

วิธีการลงทะเบียนเรียน กับ อาจารย์โอเว่น อนาวิน
(ทางเราจะมีแบบฟอร์มให้กรอกลงสมัคร)

ช่องทางการติดต่อ อาจารย์อนาวิน Anawin (อาจารย์โอเว่น Owen)

ตัวอย่างความสำเร็จ ของนักเรียน
ที่เรียนกับอาจารย์โอเว่น อนาวิน Owen Anawin

เงื่อนไขการสมัครเรียน