แนะนําตัวเอง ภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประโยค และคำแปล

Home » แนะนําตัวเอง ภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประโยค และคำแปล

ประโยคสำหรับ แนะนำตัวเองภาษาอังกฤษ

Hi, my name is (ชื่อของคุณ).
สวัสดีครับ/ค่ะ ชื่อของฉันคือ (ชื่อของคุณ)

Nice to meet you.
ยินดีที่ได้รู้จัก

I am from (ประเทศของคุณ).
ฉันมาจาก (ประเทศของคุณ)

I am (อายุของคุณ) years old.
ฉันอายุ (อายุของคุณ) ปี

I speak (ภาษาที่คุณพูด).
ฉันพูด (ภาษาที่คุณพูด)

I am a student.
ฉันเป็นนักเรียน

I work as a (อาชีพของคุณ).
ฉันทำงานเป็น (อาชีพของคุณ)

I like (สิ่งที่คุณชอบ).
ฉันชอบ (สิ่งที่คุณชอบ)

My hobbies are (งานอดิเรกของคุณ).
งานอดิเรกของฉันคือ (งานอดิเรกของคุณ)

I enjoy (กิจกรรมที่คุณสนุก).
ฉันสนุกกับ (กิจกรรมที่คุณสนุก)

I love to travel.
ฉันรักการเดินทาง

I have been to (สถานที่ที่คุณเคยไป).
ฉันเคยไปที่ (สถานที่ที่คุณเคยไป)

My favorite food is (อาหารที่คุณชอบ).
อาหารที่ฉันชอบคือ (อาหารที่คุณชอบ)

My favorite color is (สีที่คุณชอบ).
สีที่ฉันชอบคือ (สีที่คุณชอบ)

I am interested in (เรื่องที่คุณสนใจ).
ฉันสนใจเรื่อง (เรื่องที่คุณสนใจ)

I am currently studying (สาขาวิชาของคุณ).
ฉันกำลังศึกษาวิชา (สาขาวิชาของคุณ)

My dream is to (ความฝันของคุณ).
ความฝันของฉันคือ (ความฝันของคุณ)

I like to watch (ประเภทของภาพยนต์/ซีรีส์ที่คุณชอบ).
ฉันชอบดู (ประเภทของภาพยนต์/ซีรีส์ที่คุณชอบ)

Can you tell me more about yourself?
คุณสามารถบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเองได้ไหม

Thank you for talking with me.
ขอบคุณที่คุยกับฉัน

ตัวอย่างการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

Hi, my name is Tonamorn. Nice to meet you. I am 26 years old and I come from Bangkok, Thailand. I speak both Thai and English fluently. Currently, I work as a software engineer at a tech company in Bangkok. In my free time, I like to read books, watch movies and listen to music. My favorite genre of movies is action movies and my favorite singer is Justin Bieber. I also love to travel and explore new places. I have been to many countries, including Japan, Singapore, and the United States. My favorite food is Thai food, especially Tom Yum Kung. I am very interested in technology and always try to learn new things to improve my skills. I studied Computer Science at Chulalongkorn University in Bangkok. My dream is to become a successful entrepreneur in the tech industry. Thank you for talking with me!

แชร์เลย