แบบฝึกหัด เรื่อง Verb to do การใช้ do, does, did 50 ข้อ พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัด การใช้ do, does, did (Verb to do) 50 ข้อ [...]

แบบฝึกหัด เรื่อง การใช้ much และ many 50 ข้อ พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัด การใช้ much และ many 50 ข้อ พร้อมเฉลย 1. There [...]

แบบฝึกหัด เรื่อง Verb to be การใช้ is, am, are 50 ข้อ พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัด การใช้ is, am, are (Verb to be) 50 ข้อ [...]

30 ประโยค ขอบคุณภาษาอังกฤษ นอกจาก Thank you

30 ประโยค บอกขอบคุณ ภาษาอังกฤษ Thank you! ขอบคุณ Thanks a lot! [...]

คำศัพท์ ประโยค บอกทางภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างบทสนทนา

การถามทาง บอกทาง ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับการบอกทิศทาง ที่ตั้ง Up - ขึ้น Down - [...]

การใช้ in on at กับ สถานที่ (Preposition of Place)

การใช้ in on at กับ สถานที่ (Preposition of Place) In, [...]

การใช้ in on at กับ วัน เดือน ปี เวลา (Preposition of Time)

การใช้ in, on, at กับ วัน เวลา การใช้ in, on, [...]

ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร ตัวอย่างประโยค บทสนทนา พร้อมคำแปล

ประโยคสนทนา ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร พร้อมคำแปล What would you like to order? คุณต้องการสั่งอะไรครับ [...]

แนะนําตัวเอง ภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประโยค และคำแปล

ประโยคสำหรับ แนะนำตัวเองภาษาอังกฤษ Hi, my name is (ชื่อของคุณ). สวัสดีครับ/ค่ะ ชื่อของฉันคือ (ชื่อของคุณ) [...]

สรุป Since และ for ต่างกันอย่างไร มีแบบฝึกหัดการใช้ พร้อมเฉลย

การใช้ Since และ For ภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษ since และ for เป็นคำบุพบท [...]

Go to Top