30 ประโยค ขอบคุณภาษาอังกฤษ นอกจาก Thank you

30 ประโยค บอกขอบคุณ ภาษาอังกฤษ Thank you! ขอบคุณ Thanks a lot! [...]

ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร ตัวอย่างประโยค บทสนทนา พร้อมคำแปล

ประโยคสนทนา ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร พร้อมคำแปล What would you like to order? คุณต้องการสั่งอะไรครับ [...]

แนะนําตัวเอง ภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประโยค และคำแปล

ประโยคสำหรับ แนะนำตัวเองภาษาอังกฤษ Hi, my name is (ชื่อของคุณ). สวัสดีครับ/ค่ะ ชื่อของฉันคือ (ชื่อของคุณ) [...]

บอกเวลาภาษาอังกฤษ และการใช้ half past / quarter past / quarter to

Telling the time - การบอกเวลา ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้เรื่องการบอกเวลา (telling the time) [...]

ฉันพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรได้บ้าง ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปล

ประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อบอกว่า ฉันพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อบอกว่า เราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย สามารถสนทนาขั้นพื้นฐานง่ายๆ ได้ มีตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี้ I [...]

Go to Top