30 ประโยค ขอบคุณภาษาอังกฤษ นอกจาก Thank you

Home » 30 ประโยค ขอบคุณภาษาอังกฤษ นอกจาก Thank you

30 ประโยค บอกขอบคุณ ภาษาอังกฤษ

Thank you!
ขอบคุณ

Thanks a lot!
ขอบคุณมาก

Many thanks!
ขอบคุณมาก

I appreciate it.
ฉันรู้สึกทราบซึ้ง

That’s very kind of you.
นั่นเป็นความใจดีอย่างมากของคุณ

I’m grateful for your help.
ฉันขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ

I owe you one.
ฉันเป็นหนี้คุณครั้งหนึ่ง

I’m so grateful!
ฉันรู้สึกขอบคุณ(ซาบซึ้ง)มาก

Thank you for everything.
ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง

You’re a lifesaver.
คุณเป็นผู้ช่วยชีวิต

I can’t thank you enough.
ฉันไม่สามารถขอบคุณได้มากพอ

You’re amazing!
คุณน่าทึ่งมาก

You’re the best!
คุณคือที่สุด

I’m so thankful for your support.
ฉันขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ

I’m deeply grateful.
ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้ง

Thank you from the bottom of my heart.
ขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจ

I couldn’t have done it without you.
ฉันไม่สามารถทำได้โดยไม่มีคุณ

I’m so appreciative.
ฉันซาบซึ้งมาก

You’ve been a huge help.
คุณคือความช่วยเหลือครั้งยิ่งใหญ่

You’re a star.
คุณเป็นดั่งดวงดาว

I’m indebted to you.
ฉันเป็นหนี้บุญคุณคุณ

You’re a true friend.
คุณคือเพื่อนแท้

I’m so lucky to have you in my life.
ฉันโชคดีที่มีคุณอยู่ในชีวิตของฉัน

I really appreciate your kindness.
ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความเมตตาของคุณ

You’re a blessing.
คุณเป็นดั่งพร

I’m grateful for your generosity.
ฉันขอบคุณสำหรับความเอื้ออาทรของคุณ

Thank you for being there for me.
ขอบคุณสำหรับการอยู่เคียงข้างฉัน

I’m so thankful for your time and effort.
ฉันขอบคุณสำหรับเวลาและความพยายามของคุณ

Your help means the world to me.
ความช่วยเหลือของคุณเหมือนโลกทั้งใบสำหรับฉัน

I’m truly blessed to have you in my life.
ฉันมีความสุขมากที่มีคุณในชีวิตของฉัน

แชร์เลย