บอกเวลาภาษาอังกฤษ และการใช้ half past / quarter past / quarter to

Home » บอกเวลาภาษาอังกฤษ และการใช้ half past / quarter past / quarter to

Telling the time – การบอกเวลา ภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้เรื่องการบอกเวลา (telling the time) ในภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของเวลา ดังนั้นในบทเรียนนี้อาจารย์โอเว่น (อนาวิน) จะสอนวิธีการบอกเวลาในภาษาอังกฤษเบื้องต้น ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ ดังนี้

การบอกเวลาทั่วไป

ในการบอกเวลาทั่วไป เราจะใช้คำว่า “o’clock” แสดงถึงเวลาที่เป็นแบบเต็มชั่วโมง เช่น

It’s 2 o’clock. (เวลาตีสอง หรือ บ่ายสองโมง)
It’s 6 o’clock in the morning. (เวลาหกโมงเช้า)
It’s 11 o’clock at night. (เวลาห้าทุ่ม)

การบอกเวลาโดยใช้ “half past”

ในการบอกเวลาที่เป็นครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา โดยใช้คำว่า “half past” ตัวอย่างเช่น

It’s half past six. (เวลา 6 โมงครึ่ง)
It’s half past ten in the morning. (เวลา 10 โมงครึ่ง)
It’s half past eleven at night. (เวลาห้าทุ่มครึ่ง)

การบอกเวลาโดยใช้ Quarter Past และ Quarter To

ในการบอกเวลาโดยใช้คำว่า “quarter” จะแสดงถึงเวลา 15 นาที โดยจะใช้ร่วมกับคำว่า “past” หรือ “to” แสดงถึงเวลาก่อนหรือหลัง ตัวอย่างเช่น

It’s (a) quarter past eight. (เวลา 8 โมง 15 นาที)
It’s (a) quarter to three. (อีก 15 นาทีจะ 3 โมง)

แชร์เลย