การใช้ Much และ Many พร้อมตัวอย่างประโยค และคำแปล

Home » การใช้ Much และ Many พร้อมตัวอย่างประโยค และคำแปล

การใช้ “much” และ “many” ในภาษาอังกฤษ

“much” และ “many” มีความหมายว่า “มาก” ซึ่งมักใช้เพื่ออธิบายจำนวนหรือปริมาณของสิ่งต่างๆ แต่มีวิธีการใช้แตกต่างกันดังนี้

การใช้ “much”

สามารถใช้ “much” เพื่ออธิบายปริมาณของสิ่งที่ไม่สามารถนับได้ ตัวอย่างการใช้ในประโยค เช่น

There isn’t much time left.
(เหลือเวลาไม่มากแล้ว)

She didn’t eat much for lunch.
(หล่อนกินมื้อเที่ยงไม่เยอะ)

I don’t have much money.
(ฉันมีเงินไม่เยอะ)

He doesn’t have much experience in this field.
(เขามีประสบการณ์ในสาขานี้ไม่มากนัก)

การใช้ “many”

เราใช้ “many” เพื่อพูดถึงปริมาณของสิ่งที่สามารถนับได้ หรือสิ่งที่เป็นพหูพจน์ เช่น

How many apples do you want?
(คุณต้องการแอปเปิ้ลกี่ผล)

I have many books to read.
(ฉันมีหนังสือที่ต้องอ่านเยอะแยะเลย)

She has attended many concerts.
(เธอเข้าร่วมคอนเสิร์ตจำนวนมาก)

There are too many people in the room.
(มีคนเยอะเกินไปในห้องนั้น)

แชร์เลย