การใช้คำเชื่อมในภาษาจีน แสดงความขัดแย้ง

Home » การใช้คำเชื่อมในภาษาจีน แสดงความขัดแย้ง

การใช้คำเชื่อมในภาษาจีน (ความสัมพันธ์แบบขัดแย้งกัน)

การใช้ 虽然 … 但是 / 可是 …

การใช้รูปประโยค 虽然…,但是/可是… (suīrán…,dànshì/kěshì…) แปลว่า ถึงแม้… แต่ก็…

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยจะได้เข้าใจมากขึ้น ว่า 虽然  … 但是 แต่งประโยค อย่างไรได้บ้าง

ตัวอย่างประโยคที่ 1

ตัวจีน 虽然学习很辛苦,可是我一定要努力。
พินอิน Suīrán xuéxí hěn xīnkǔ,kěshì wǒ yí dìng yào nǔlì.
แปลว่า ถึงแม้การเรียนจะเหน็ดหนื่อยมาก , แต่ว่าฉันก็จะทุ่มเท (พยายาม) อย่างแน่นอน

ตัวอย่างประโยคที่ 2

ตัวจีน 虽然她很漂亮 ,但是很笨。
พินอิน Suīrán tā hěn piàoliang, dànshì hěn bèn.
แปลว่า ถึงแม้ว่าเขาจะสวยมากๆ แต่ก็โง่มากๆ

ตัวอย่างประโยคที่ 3

ตัวจีน 小王虽然考了第一,但是一点也不骄傲。
พินอิน Xiǎowáng suīrán kǎo le dì yī,dànshì yì diǎn yě bù jiāo’ào.
แปลว่า ถึงแม้เสี่ยวหวางจะสอบได้ที่ 1 ,แต่ก็ไม่หยิ่งแม้แต่น้อย

ตัวอย่างประโยคที่ 4

ตัวจีน 虽然今天天气很好,但是很热。
พินอิน Suīrǎn jīntiān tiānqì hěn hǎo,dànshì hěn rè.
แปลว่า ถึงแม้วันนี้อากาศดีมาก,แต่ว่าร้อนมาก

ตัวอย่างประโยคที่ 5

ตัวจีน 虽然这个问题比较难回答,不过我还是会尽力的。
พินอิน Suīrán zhè ge wèntí bǐjiào nán huídá,búguò wǒ háishì huì jìnlì de.
แปลว่า ถึงแม้คำถามนี้จะตอบค่อนข้างยาก,แต่ว่าฉันก็จะพยายามให้ถึงที่สุด

ตัวอย่างประโยคที่ 6

ตัวจีน 虽然他不是中国人,但是他汉语说得流利。
พินอิน Suīrán tā bùshì zhōngguó rén, dànshì tā hànyǔ shuō dé liúlì.
แปลว่า ถึงแม้ว่าเขาไม่ใช่คนจีน แต่เขาก็พูดภาษาจีนได้อย่างคล่อง

ตัวอย่างประโยคที่ 7

ตัวจีน 他虽然学汉语的时间不长,但是说得很好。
พินอิน Tā suīrán xué hànyǔ de shíjiān bù cháng, dànshì shuō dé hěn hǎo.
แปลว่า แม้ว่าเขาจะเรียนภาษาจีนมานานไม่มาก แต่เขาก็พูดภาษาจีนได้อย่างดี

ข้อควรระวัง

เป็นรูปประโยคแสดงความขัดแย้ง หากมีความขัดแย้งไม่มาก 但是/可是 (dànshì/kěshì)สามารถเปลี่ยนเป็น 只是 (zhǐshì) หรือ 不过 (búguò) ได้นะครับ

แชร์เลย