คำนาม (Noun) ภาษาอังกฤษ คืออะไร ใช้อย่างไร

Home » คำนาม (Noun) ภาษาอังกฤษ คืออะไร ใช้อย่างไร

คำนาม (noun)

เป็นประเภทของคำประเภทหนึ่งในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการระบุชื่อของสิ่งต่างๆ ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เช่น คน (person), สัตว์ (animal), สิ่งของหรือวัตถุ (object), สถานที่ (place) เป็นต้น

ในประโยคภาษาอังกฤษ คำนามมักจะอยู่ในตำแหน่งประธาน (subject) หรือกรรม (object) ของประโยคภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้คำนามเป็นส่วนอื่นๆ ของประโยค เช่น ประโยคขยาย (appositive phrase), ประโยคบุพบท (prepositional phrase) ซึ่งจะช่วยให้ประโยคภาษาอังกฤษมีความสมบูรณ์และสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ คำนามยังสามารถถูกดัดแปลงด้วยหน่วยคำอื่นๆ อย่างเช่น prefix หรือ suffix เพื่อสร้างคำใหม่ อย่างเช่น คำนาม nation เมื่อเพิ่ม suffix -al จะเปลี่ยนคำนามให้กลายเป็น adjective คือคำว่า national ต่อไป เราจะมาดูตัวอย่างประโยคคำนามภาษาอังกฤษกันครับ

ตัวอย่างคำนามในประโยคภาษาอังกฤษ:

My sister is a doctor. (น้องสาวของฉันเป็นหมอ)
คำนามคือคำว่า sister ซึ่งหมายถึง น้องสาว

The cat is sleeping on the couch. (แมวกำลังหลับบนโซฟา)
คำนามคือคำว่า cat ซึ่งหมายถึง แมว

I bought a new car yesterday. (เมื่อวานฉันซื้อรถใหม่)
คำนามคือคำว่า car ซึ่งหมายถึง รถยนต์

We had pizza for lunch. (เรากินพิซซ่าเป็นอาหารกลางวัน)
คำนามคือคำว่า pizza ซึ่งหมายถึง อาหารที่เรียกว่าพิซซ่า

คำว่า “พิซซ่า” ในประโยคด้านบนนี้เป็นตัวอย่างของคำนาม (noun) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประโยคในภาษาอังกฤษ โดยคำนามมักจะใช้เพื่อพูดถึง คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ความคิด ความรู้สึก หรืออื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ผ่านการสัมผัส การรับรู้ หรือการมองเห็น เช่น “พิซซ่า” ในประโยคข้างต้นเป็นคำนามที่อธิบายสิ่งของที่เรากินเป็นอาหารนั่นเองครับ

วิธีการใช้คำนาม (noun) มีหลายแบบ ดังนี้

ใช้เรียกสัตว์ หรือสิ่งของ ตัวอย่างเช่น cat (แมว), book (หนังสือ), car (รถยนต์) เป็นต้น

ใช้เรียกคน ตัวอย่างเช่น Owen (โอเว่น), teacher (ครู), doctor (หมอ) เป็นต้น

ใช้เรียกสถานที่ ตัวอย่างเช่น Bangkok (กรุงเทพ), restaurant (ร้านอาหาร), school (โรงเรียน) เป็นต้น

ใช้เรียกความคิด ความรู้สึก หรือความสมบูรณ์แบบของสิ่งต่างๆ ตัวอย่างเช่น love (ความรัก), happiness (ความสุข), perfection (ความสมบูรณ์แบบ) เป็นต้น

แชร์เลย