คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Daily Routine เพื่อพูดถึงกิจวัตรประจำวัน พร้อมตัวอย่างประโยคและคำแปล

Home » คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Daily Routine เพื่อพูดถึงกิจวัตรประจำวัน พร้อมตัวอย่างประโยคและคำแปล

Daily Routine Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อพูดถึงสิ่งต่างๆ ที่ทำในแต่ละวัน พร้อมตัวอย่างประโยคและคำแปล

Wake up – ตื่นนอน
I usually wake up at 6am every morning.
(โดยปกติฉันตื่นนอนเวลา 6 โมงเช้าทุกวัน)

Brush teeth – แปรงฟัน
Don’t forget to brush your teeth twice a day.
(อย่าลืมแปรงฟันวันละสองครั้ง)

Take a shower – อาบน้ำ
I like to take a hot shower in the morning.
(ฉันชอบอาบน้ำร้อนในตอนเช้า)

Get dressed – แต่งตัว
I have to get dressed quickly or I will be late for work.
(ฉันต้องรีบแต่งตัวอย่างเร็ว ไม่อย่างนั้นฉันจะไปทำงานสาย)

Commute – เดินทางไปทำงาน
I usually commute to work by train.
(ฉันโดยปกติเดินทางไปทำงานด้วยรถไฟ)

Work – ทำงาน
I have a lot of work to do today.
(วันนี้ฉันมีงานต้องทำมากมาย)

Have lunch – ทานอาหารกลางวัน
Let’s go out and have lunch together.
(ไปกินอาหารกลางวันด้วยกันเถอะ)

Exercise – ออกกำลังกาย
I like to exercise after work to relieve stress.
(ฉันชอบออกกำลังกายหลังเลิกงานเพื่อลดความเครียด)

Make dinner – ทำอาหารค่ำ
What are you making for dinner tonight?
(วันนี้คุณทำอะไรเป็นอาหารค่ำ)

Wash dishes – ล้างจาน
I always wash the dishes after dinner.
(ฉันล้างจานหลังอาหารค่ำเสมอ)

Watch TV – ดูทีวี
I like to watch TV before I go to bed.
(ฉันชอบดูทีวีก่อนนอน)

Read a book – อ่านหนังสือ
Reading a book can help you relax before going to sleep.
(การอ่านหนังสือช่วยผ่อนคลายก่อนนอน)

Go to bed – ไปนอน
I usually go to bed around 10pm.
(โดยปกติฉันเข้านอนเวลาสี่ทุ่ม)

Set an alarm – ตั้งนาฬิกาปลุก
I always set my alarm for 6am so I can wake up on time.
(ฉันตั้งนาฬิกาปลุกเวลา 6 โมงเช้าเสมอ เพื่อจะได้ตื่นนอนตรงเวลา)

Check emails – ตรวจสอบอีเมล
I check my emails every morning before starting work.
(ฉันตรวจสอบอีเมลของฉันทุกเช้าก่อนเริ่มทำงาน)

แชร์เลย