อาชีพภาษาอังกฤษ Occupation – Jobs มีอะไรบ้าง พร้อมตัวอย่างประโยค และคำแปล

Home » อาชีพภาษาอังกฤษ Occupation – Jobs มีอะไรบ้าง พร้อมตัวอย่างประโยค และคำแปล

อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล และตัวอย่างประโยค

Lawyer – ทนาย
He is a lawyer who specializes in intellectual property law.
(เขาเป็นทนายที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา)

Doctor – หมอ
My doctor prescribed me some medicine for my sore throat.
(หมอของฉันสั่งยาสำหรับอาการเจ็บคอให้แก่ฉัน)

Engineer – วิศวกร
The engineers are working on designing a new bridge.
(วิศวกรกำลังทำการออกแบบสะพานใหม่)

Teacher – ครู
He has been a teacher for over 20 years.
(เขาเป็นครูมากว่า 20 ปี)

Architect – สถาปนิก
The architect designed the beautiful building.
(สถาปนิกออกแบบอาคารสวยงาม)

Chef – เชฟ
The chef prepared a delicious meal for us.
(เชฟเตรียมอาหารที่อร่อยสำหรับเรา)

Accountant – นักบัญชี
The accountant is responsible for managing the company’s finances.
(นักบัญชีรับผิดชอบการจัดการการเงินของบริษัท)

Programmer – โปรแกรมเมอร์
The programmer is writing code for the new software.
(โปรแกรมเมอร์กำลังเขียนโค้ดสำหรับซอฟต์แวร์ใหม่)

Nurse – พยาบาล
The nurse checked my blood pressure and temperature.
(พยาบาลตรวจความดันเลือดและวัดอุณหภูมิของฉัน)

Dentist – หมอฟัน
I need to make an appointment with my dentist for a checkup.
(ฉันต้องการนัดหมอฟันเพื่อตรวจสุขภาพฟัน)

Electrician – ช่างไฟฟ้า
The electrician fixed the wiring in my house.
(ช่างไฟฟ้าซ่อมสายไฟในบ้านฉัน)

Mechanic – ช่างกลโรงงาน
The mechanic repaired my car’s engine.
(ช่างกลฯ ซ่อมเครื่องยนต์รถของฉัน)

Artist – ศิลปิน
The artist painted a beautiful landscape.
(ศิลปินวาดภาพทิวทัศน์สวยงาม)

Journalist – นักข่าว
The journalist interviewed the prime minister.
(นักข่าวสัมภาษณ์นายกฯ)

Musician – นักดนตรี
The musician played a beautiful melody.
(นักดนตรีเล่นบทเพลงที่ไพเราะ)

Psychologist – นักจิตวิทยา
The psychologist helped me deal with my anxiety.
(นักจิตวิทยาช่วยฉันจัดการกับความวิตกกังวลของฉัน)

Salesperson – พนักงานขาย
The salesperson convinced me to buy the product.
(พนักงานขายโน้มน้าวให้ฉันซื้อสินค้า)

Scientist – นักวิทยาศาสตร์
The scientist conducted an experiment to test his hypothesis.
(นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานของเขา)

Actor – นักแสดงชาย
The actor gave an incredible performance in the play.
(นักแสดงทำการแสดงบทบาทได้อย่างน่าประทับใจในละคร)

Athlete – นักกีฬา
The athlete broke the world record in the 100m sprint.
(นักกีฬาทำลายสถิติโลกในการวิ่ง 100 เมตร)

Writer – นักเขียน
The writer published a bestselling novel.
(นักเขียนตีพิมพ์นวนิยายขายดี)

Firefighter – นักกีฬา
The firefighter bravely rescued the people from the burning building.
(นักผจญเพลิงช่วยชีวิตผู้คนจากอาคารที่ถูกไฟไหม้อย่างกล้าหาญ)

Police officer – เจ้าหน้าที่ตำรวจ
The police officer arrested the suspect.
(เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องหา)

Pilot – นักบิน
The pilot safely landed the plane.
(นักบินนำเครื่องบินลงจอดโดยปลอดภัย)

Waiter/waitress – พนักงานเสิร์ฟชาย/หญิง
The waiter took our order and served our food.
(พนักงานเสิร์ฟชายรับออเดอร์และเสิร์ฟอาหารของเรา)

Barber – ช่างตัดผม
The barber gave me a haircut.
(ช่างตัดผมทำการตัดผมให้ฉัน)

Youtuber – ยูทูบเบอร์
The Youtuber creates videos for their channel.
(ยูทูบเบอร์สร้างวิดีโอสำหรับช่องของเขา)

แชร์เลย