About อาจารย์โอเว่นอนาวิน

This author has not yet filled in any details.
So far อาจารย์โอเว่นอนาวิน has created 112 blog entries.

แนะนําตัวเอง ภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประโยค และคำแปล

ประโยคสำหรับ แนะนำตัวเองภาษาอังกฤษ Hi, my name is (ชื่อของคุณ). สวัสดีครับ/ค่ะ ชื่อของฉันคือ (ชื่อของคุณ) [...]

สรุป Since และ for ต่างกันอย่างไร มีแบบฝึกหัดการใช้ พร้อมเฉลย

การใช้ Since และ For ภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษ since และ for เป็นคำบุพบท [...]

พื้นฐานภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ

พื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีนับเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยพื้นฐานภาษาอังกฤษประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายส่วน เช่น การออกเสียงภาษาอังกฤษ การออกเสียงถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียงสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ [...]

การใช้ few, a few, little, และ a little พร้อมตัวอย่างประโยค

การใช้ few, a few, little, และ a little ในภาษาอังกฤษ การใช้ [...]

ตัวอย่างประโยค Present Simple Tense พร้อมคำแปล

30 ตัวอย่างประโยค Present Simple Tense ภาษาอังกฤษ I work in a [...]

ตัวอย่างประโยค Past Simple Tense พร้อมคำแปล

30 ตัวอย่างประโยค Past Simple Tense ภาษาอังกฤษ I walked to the [...]

ตัวอย่างประโยค Future Simple Tense พร้อมคำแปล

30 ตัวอย่างประโยค Future Simple Tense ภาษาอังกฤษ I will wake up [...]

สรุป Active voice และ Passive voice โครงสร้าง พร้อมตัวอย่างประโยค

การใช้ Active voice และ passive voice Active voice และ passive [...]

สรุป Infinitive และ Gerund ต่างกันอย่างไร พร้อมตัวอย่างการใช้

Infinitive และ gerund ภาษาอังกฤษ Infinitive และ gerund มีลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนั้นในบทเรียนนี้อาจารย์โอเว่น (อนาวิน) [...]

การใช้ Much และ Many พร้อมตัวอย่างประโยค และคำแปล

การใช้ "much" และ "many" ในภาษาอังกฤษ "much" และ "many" มีความหมายว่า "มาก" [...]

Go to Top